RR_dTerritorio

Itinerario de apoio ao emprendemento con impacto na contorna, promovido pola Fundación Roberto Rivas. aopaso impartiu formación no eido da Economía Social e Solidaria, a análise da viabilidade económico-financeira e foi responsable da dinamización dos encontros presenciais do proxecto, centrados no coñecemento do territorio e a promoción do traballo en equipo.