Protección á infancia – Axenda 2030

A Protección á Infancia desde a mirada da Axenda 2030 é un proxecto de educación para a cidadanía global promovido por Fundación EDUCO. Desde aopaso proporciónase apoio técnico elaborando a avaliación final desde que arrincou a intervención.

O proxecto traballa con centros educativos e organizacións de ocio e tempo libre galegas, acompañando a persoal educador na prevención da violencia a nenas, nenos e adolescentes.