Participación política con enfoque de xénero en Santiago Oeste (Rep. Dominicana)

Avaliación final da Fase IV do proxecto de cooperación internacional da Fundación Balms con Fundación Solidaridad no Distrito Oeste do Sector Cienfuegos (Santiago, República Dominicana). aopaso desenvolve un acompañamento ás ONGD promotoras desde unha mirada global e de proceso, co fin de extraer aprendizaxes e boas prácticas de forma participativa.

O proxecto pecha varios anos de intervención no barrio Santa Lucía tras abrir o seu radio de acción ao Distrito Municipal Santiago Oeste, traballando nos eixos de participación política, educación e saúde comunitaria.