Finanzas éticas para profesorado

Formación para profesorado no marco do curso online “Emprendementos Transformadores” organizado polo Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI). Desde aopaso deseñouse e dinamizouse un obradoiro participativo onde se compartiron ferramentas prácticas para incorporar na aula a perspectiva das finanzas éticas e a economía social e solidaria.