Fame Cero coas hortas escolares – ODS 2

Fame Cero é un proxecto de educación para a cidadanía global promovido por Mans Unidas. Desde aopaso proporciónase apoio técnico elaborando a liña de base deste proxecto de varias fases, así como a avaliación final de cada edición.

O proxecto traballa na promoción do consumo consciente e a soberanía alimentaria, acompañando a centros educativos galegos no fortalecemento da horta escolar como ferramenta pedagóxica.