Escuela de Emprendedoras Juana Millán

Itinerario formativo e de acompañamento online dirixido a mulleres, desde a mirada da economía feminista, promovido desde o Grupo Cooperativo Tangente – Juntas Emprendemos. Desde aopaso, a compañeira Raquel Doallo formou parte da equipa de docentes nas últimas edicións do curso de Inmersión ao Emprendemento, responsabilizándose do módulo de Análise do Mercado.