ES-Mentoring

Rede de mentoras para a economía social galega promovida desde a Unión de Cooperativas de Galicia EspazoCoop. aopaso acompaña especificamente nas áreas económico-financeira e organizativa/xestión interna.