DezaOrienta

Desde aopaso coordinouse DezaOrienta, programa de orientación e capacitación laboral para a busca de emprego no eido da economía circular e o compromiso coa contorna, no marco do proxecto DezaCircular. Deseñáronse e impartíronse as sesións previstas deste itinerario de acompañamento maioritariamente online que incluíu accións presenciais para o coñecemento do tecido socioeconómico da comarca do Deza. Proxecto desenvolvido coa Fundación Roberto Rivas para o Concello de Silleda.