aopaso local

Servizos ligados ao desenvolvemento local, o fomento do emprego e o asociacionismo, desde o enfoque da economía social e solidaria.

Grupo de Mulleres nunha formación no Concello de Agolada

Formación

Deseño e dinamización de formacións ao redor da economía social e solidaria, emprendemento cooperativo, consumo consciente, módulos de orientación laboral e outras cuestións clave na xestión económica de pemes e autónomas.

1.

Propostas centradas nas persoas.

2.

Metodoloxías participativas.

3.

Formatos virtual ou presencial.

Facilitación grupal

1.

Acompañamento a colectivos para a mellora da xestión grupal.

2.

Dinamización participativa de xornadas e encontros.

3.

Apoio técnico na coordinación de equipos de traballo.

Investigación social

1.

Elaboración de estudos: diagnoses sectoriais, plans de mellora…

2.

Identificación e elaboración técnica e económica de propostas.

3.

Outros acompañamentos específicos.